Lansering av forskningsprosjektet "I en verden av total krig: Norge 1939-1945"

Onsdag denne uken åpnet kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen seminaret "I en verden av total krig: Norge 1939-1945". Med det ble også forskningsprosjektet med samme navn lansert. Prosjektet blir ledet av Universitetet i Tromsø i et konsortium med Institutt for Forsvarsstudier, NTNU og Narvik-senteret.

Prosjektleder Tom Kristiansen innledet på seminaret.

Seminaret var i regi av Institutt for forsvarsstudier og ble innledet av prosjektleder Tom Kristiansen med emnet: "Hvorfor et nasjonalt prosjekt om Norge under andre verdenskrig?". Historieprofessoren har tidligere uttalt at han ønsker å ta knekken på flere myter. Blant annet mener han at det ikke stemmer at krigshandlingene i Nord-Norge er glemt, fortiet eller ignorert, og at det heller ikke stemmer at det norske forsvaret var underfinansiert og dårlig forberedt da Norge ble angrepet.

Guri Hjeltnes, HL-senterets direktør, deltok selv på seminaret med et innlegg der hun snakket om HL-senterets forskning på okkupasjonstiden. Her trakk hun blant annet fram senterets forskning på rom, Waffen SS-prosjektet og det snart avsluttede DIMNO (Demokratiske institusjoner i møtet med en nazistisk okkupasjonsmakt).

HL-senteret er også ansvarlig for det norske bidraget til et storstilt internasjonalt forsknings- og kildeprosjekt «Societies under German Occupation – Experiences and Everyday Life in World War II». Hjeltnes ønsker konsortiet lykke til med et krevende og spennende arbeid de kommende fem år.  

 

 

Publisert 2. des. 2016 16:14 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44