Se søndagsforedraget om POLIN-museet på nett

Høstens siste søndagsforedrag på HL-senteret er "Reimagining the past for a Complex Future". Siden åpningen i oktober 2014 har “Museum of the History of Polish Jews" i Warszawa” fått stor oppmerksomhet fra media, publikum og eksperter. I foredraget vil museets høyt anerkjente direktør Dariusz Stola fokusere på utfordringer som museet møter.

Dariusz Stola, direktør ved POLIN.

Polen står helt sentralt i Europas jødiske historie. Etter andre verdenskrig var imidlertid store deler av landets jødiske kulturarv gått tapt.

HL-senteret samarbeider med POLIN om å dokumentere jødisk kulturarv i Norge og i Polen. Samarbeidsprosjektet er også en kanal for dialoger og bevisstgjøring om dagens kulturelle mangfold. Prosjektene sikter mot å fremme grunnleggende verdier på tvers av kulturer og knytter an til dagsaktuelle problemer som antisemittisme og fremmedfrykt i de to landene. 

 

Her kan du se foredraget direkte 4. desember kl. 14.00, eller i opptak.

Publisert 4. des. 2016 10:00 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44