Se søndagsforedraget "Eldgammelt hat" i Bosnia og Rwanda - myter om politisk massevold

Fra kl.14.00 i dag kan du se historiker Ingjerd Veiden Brakstad gjennomgå mytene knyttet til 1990-tallets kriger og folkemord i Bosnia-Hercegovina og Rwanda. Bakgrunnen for disse konfliktene ble ofte forklart med “eldgammelt hat”, til tross for at “eldgammelt hat” egner seg dårlig som forklaring på folkemord og andre former for politisk massevold. Likevel hadde denne myten stor innflytelse på hvordan de to hendelsene ble forstått av omverdenen.

Ingjerd Veiden Brakstad.

Ingjerd Veiden Brakstad er doktorgradskandidat i historie ved NTNU, og har arbeidet ved Universitetet i Oslo og HL-senteret. Hennes forskning har særlig fokusert på hvordan folkemord og politisk massevold framstilles i pressen, med spesiell vekt på det norske Holocaust og folkemordene i Bosnia og Rwanda.

Her kan du se foredraget direkte fra søndag 30. oktober kl. 14.00, eller i opptak.

Publisert 30. okt. 2016 10:40 - Sist endret 25. okt. 2018 15:45