Se Christopher Harpers foredrag: Inndragning av jødenes formuer under okkupasjon og rettsoppgjør

Den 26. oktober 1942 kunngjorde Quisling-regjeringen en lov om inndragning av formuer tilhørende jøder. Dette, og den senere deporteringen i november 1942, var en konsekvens av en politikk som hadde til hensikt å fjerne jødene fra det "nye" Norge.

Christopher Harper, jurist og forskningsassistent ved HL-senteret.

Såvel deportering som inndragning ble gjennomført ved betydelig norsk medvirkning. Harper ønsker å belyse omfanget av inndragningen av formuene, hvem som deltok og hvorledes deres medvirkning ble behandlet under rettsoppgjøret.

Foredraget bygger delvis på hans kronikk "Det utelatte oppgjøret", som sto på trykk i Klassekampen 22. mars i år.

Her kan du se foredraget fra kl. 14.00 søndag 3. april.

Publisert 3. apr. 2016 12:03 - Sist endret 25. okt. 2018 15:15