Se Berit Thorbjørnsruds foredrag - Kristne i Midtøsten: Kampen for tilhørighet

Førsteamanuensis Berit Thorbjørnsrud vil i dette foredraget diskutere årsakene til at så mange kristne nå forlater sine hjemsteder. Dette skjer i en del av verden som tradisjonelt har vært preget av religiøs og etnisk pluralisme. I dag tyder mye på at denne pluralismen står for fall, og mange frykter at Midtøstens kristne kan forsvinne for godt fra deres tradisjonelle kjerneområder. Samtidig etablerer andre kristne seg på nye steder, blant annet på Den arabiske halvøy. Se foredraget her.

Berit Thorbjørnsrud.

Publisert 6. mars 2016 12:33 - Sist endret 25. okt. 2018 15:15