OSSE vil styrke undervisningen mot antisemittisme

Denne uken har en ekspertgruppe vært samlet i Serbias hovedstad Beograd for å diskutere hva regjeringer kan gjøre for å styrke undervisningen mot antisemittisme. Møtet skjer som en del av oppstarten av prosjektet "Fra ord til handling" i regi av Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), en institusjon under Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

"Fra ord til handling", et prosjekt i regi av ODIHR.

Et av målene med prosjektet er å utarbeide retningslinjer for undervisning mot antisemittisme i OSSEs 56 medlemsland.  

- Det neste halvannet året skal ODIHR gjennomføre en grundig prosess med innspill fra sivilsamfunn, akademikere og myndigheter, forteller Peder Nustad, undervisningsleder ved HL-senteret og medlem i ekspertgruppen. Gruppen skal følge ODIHRs arbeid og gi innspill underveis.

På det første møtet presenterte Nustad Norges handlingsplan mot antisemittisme og prosjektet Dembra, Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme. En rekke temaer ble drøftet, fra faktorer som kan motivere myndigheter til å satse på undervisning mot antisemittisme, til forholdet mellom antisemittisme og andre former for intoleranse og gruppefiendtlighet.

 

Publisert 17. nov. 2016 12:58 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44