Narvik Krigsmuseum offisielt åpnet.

22. august ble Narvik Krigsmuseum offisielt åpnet ved en høytidelig seremoni i det flotte nybygget i Narvik sentrum. Utstillingen tar utgangspunkt i det tyske angrepet på byen i 1940 og de påfølgende fem år med krig.

Narvik Krigsmuseum ble offisielt åpnet 22. august.

Ikke bare kampen om Narvik

- Det er naturlig nok de dramatiske historiene rundt kampen om Narvik som er utgangspunktet vårt, men vi har også et helhetsblikk på krigen i Nord-Norge, forteller museets direktør Eystein Markusson. - I arbeidet med utstillingen har det også vært viktig for oss at museet skal gi perspektiver utover krigsårene og krigshandlingene. Vi ønsker å stille tenkevekkende spørsmål knyttet til menneskerettigheter, krig og konflikt.

Det siste poenget understrekes av museets tredeling, der del en og to tar for seg henholdsvis kampene i 1940 og de fem påfølgende krigsårene. Del tre, som er kalt Zona, presenterer ulike installasjoner som skal skape refleksjoner over ulike tema knyttet til krig og konflikt mer generelt.

 

Mange av de britiske skipene som deltok i kampen om Narvik var opprinnelig tiltenkt tjeneste i sydlige strøk. Tropehjelmen nederst til høyre i bildet fløt i land etter kampene,

Hele Nord-Norges museum

At museet er hele Nord-Norges krigsmuseum, og ikke bare Narviks eller Nordlands, ble under åpningen understreket av både museumsdirektør Markusson, Narviks ordfører Rune Edvardsen og SVs stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes. 

- Det er svært gledelig at Narvik, Nord-Norge og Norge nå har fått et nytt, moderne museum som både forteller historien om de dramatiske månedene fram mot de norske styrkenes kapitulasjon 10. juni 1940, men som også makter å se fremover og tar for seg såvel krigens som fredens vesen, gratulerer Guri Hjeltnes, HL-senterets direktør.  

Installasjonen "Rekyl" er plassert i museets refleksjonsdel, Zona.

 

Museet drives av Stiftelsen Narviksenteret og har som mål å fremme kunnskap og forståelse for fred, krigens regler, internasjonale konvensjoner og menneskerettighteter. 

     

Av Stein Bjørnbekk
Publisert 24. aug. 2016 13:10 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44