Nyttårshilsen fra HL-senterets direktør

Kjære venner av HL-senteret.

Nok et aktivt år ligger bak oss. Jeg vil på vegne av oss alle her på Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, HL-senteret, takke gode venner og samarbeidspartnere for samarbeid og samvær, det være seg rundt forskningsprosjekter, workshops, konferanser, undervisningsopplegg og mange andre aktiviteter.

Villa Grande, 22. desember 2016

Takk til de mange som har funnet veien ut til Villa Grande på Bygdøy. HL-senteret er heldig som har så mange skoleelever, studenter, andre besøkende og trofaste venner som kommer til oss, deltar i ulike opplegg, bruker utstillingene våre, benytter seg av bibliotek og arkiver eller følger senterets foredragstilbud.

De ansatte ved HL-senteret har også i 2016 utført en helhjertet innsats over et vidt felt innen forskning, formidling og dokumentasjon.

På en forskningsinstitusjon er doktordisputaser et høydepunkt, og i 2016 disputerte to forskere innenfor HL-senterets store forskningsprosjekter: Lars Lien fra prosjektet «Jøden som kulturell konstruksjon» og Kjetil B. Simonsen fra prosjektet «Demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt». Gratulerer igjen til dem!

På forskningsfronten arbeides det for tiden intenst med å utvikle en ny befolkningsundersøkelse om antisemittisme med en stor survey om holdninger til minoriteter som jøder og muslimer, og også med en egen undersøkelse rettet mot disse gruppene for å kartlegge deres erfaringer med å være minoritet i Norge i dag. Undersøkelsen skal foreligge i desember 2017. Senteret bidro på ulike vis inn i prosessen som i høst ledet fram til regjeringens handlingsplan mot antisemittisme. Blant annet utarbeidet HL-senteret en analyse av antisemittisme i medier og sosiale medier i dag.

Det har ikke tidligere vært så stor utstillingsaktivitet på senteret – 2016 bød på hele fire midlertidige utstillinger, to av dem utviklet på HL-senteret: Gulag-utstillingen, eller «Det farfar ikke fortalte», handler om livet i Stalins fangeleire, og kunstutstillingen «Bak blendede ruter» viste originale krigskarikaturer tegnet av Anna Eva Bergman. Sommerutstillingen var laget av Eirik Audunson Skaar og het «Inscriptions II. Spor fra vår glemte krigshistorie». I tillegg ble fjorårets fotoutstilling «Abandoned at Srebrenica», med den bosniske fotografens Tarik Samarahs bilder, satt opp igjen mot slutten av året, og ble brukt av undervisningsavdelingen som del av den Kulturelle skolesekken.

Ukentlig besøkes HL-senteret av skoleklasser fra ungdomstrinnet og videregående skole, og en rekke høyere utdanningsinstitusjoner har i 2016 kommet til HL-senteret for å delta i ulike pedagogiske opplegg, forelesninger og omvisninger i utstillingene. 

HL-senteret får mye respons på sin allmenne folkeopplysningsvirksomhet, gjennom nærmere 60 ulike åpne arrangementer i Villa Grandes lokaler, fra boklanseringer til diskusjoner og intervjuer, åpen dag og søndagsforedrag og konserter. Sammen med Universitetet i Oslo har HL-senteret videreført fjorårets foredragsserie i Gamle Festsal i Oslo sentrum, med serien «Krig, okkupasjon og oppgjør», med stort frammøte hver gang. Foredragsserien fortsetter våren 2017. Programmet for 2017 blir straks presentert og inneholder et bredt tilbudt til det allment interesserte publikum.

Vi ønsker alle våre venner og samarbeidspartnere hjertelig velkommen tilbake i 2017.

Et riktig godt nytt år!

 

Guri Hjeltnes

Direktør

Publisert 22. des. 2016 13:56 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44