Ny bok om religion og politikk

Ingvill Thorson Plesners Religionspolitikk kom nylig ut på Universitetsforlaget. Plesner, som er seniorforsker ved Norsk senter for menneskerettigheter og også tilknyttet HL-senteret, reiser i boken en rekke spørsmål knyttet til den norske stats religionspolitikk.

Ingvill Thorson Plesner

Hun ser blant annet på hvilken politikk Norge har på dette området, og skisserer ulike løsningsmodeller som har det til felles at de skal sikre en menneskerettighetsbasert politikk,  og samtidig ivareta andre grunnleggende fellesverdier i samfunnet.

-Boken gir ingen fasitsvar, sier Plesner. -Målet med boken er å gi folk et grunnlag for å danne seg sine egne meninger.  

Religionspolitikk, som allerede er tatt inn på pensum ved flere fakulteter, blir offisielt lansert under et frokostseminar hos Fritt Ord 7. november kl. 08.30-10.00.

 

Meld deg på frokostseminaret her innen 3. november.

Publisert 20. okt. 2016 08:00 - Sist endret 6. feb. 2020 11:34