Krigsseilerne hedret ved utdelingen av Anders Jahres Kulturpris 2016

Prisvinnerne: F.v. Guri Hjeltnes, Bård Rasmussen (Museumsskipet Hestmanden), Jon Michelet og Helge Jordal. Foto: Eva Rose/Anders Jahres Humanitære Stiftelse.

Guri Hjeltnes, historiker, forfatter og direktør ved HL-senteret, har blitt tildelt Anders Jahres Kulturpris sammen med forfatter Jon Michelet, skuespiller Helge Jordal og museumsskipet Stiftelsen «Hestmanden». Årets pristildeling begrunnes med et ønske om "... å hedre våre sjøfolk, selve ryggraden i sjøfarts- og fangstnasjonen Norge, med spesielt fokus på krigsseilerne. Stiftelsen ønsker å påskjønne noen av dem som på en fremragende måte, og gjennom ulike uttrykk, har løftet frem og formidlet krigsseilernes dramatiske historie og liv." Prisene vil bli overrakt ved en høytidelighet i Universitetets Aula i Oslo den 8. september. 

Publisert 25. juli 2016 13:25 - Sist endret 25. okt. 2018 23:20