Kommende rapport om konspirasjonsteorier og høyreekstremisme

Politihøgskolen og HL-senteret er på oppdrag fra Justisdepartementet i gang med å utarbeide en rapport om konspirasjonsteoriers betydning innen høyreekstremisme i Norge. Rapporten er firedelt, og seniorforsker Alexa Døving vil sammen med kollega Terje Emberland stå for HL-senterets bidrag.

-Vi ser at frykt for samfunnsendringer utgjør en viktig del i høyreradikale konspirasjonsteorier, samtidig som vi vet at konspirasjonsteorier er et eldgammelt fenomen. Studien vil spesielt ta for seg hvordan nye konspirasjonsteorier bygger opp under, og forsøker å etablere frykt, i en befolkning, sier Døving.

Målet med rapporten er å øke kunnskapen om omfang og utvikling av høyreekstremisme i Norge, øke kunnskapen om betydningen av konspirasjonsteorier innenfor høyreekstremisme, og øke kunnskapen om forebyggingsstrategier og tverrsektorielt samarbeid i arbeidet mot høyreekstremisme.

Oppdraget med å skrive rapporten er gitt til Politihøgskolen i samarbeid med HL-senteret, og skal overleveres til Justisdepartementet høsten 2016.

Publisert 11. feb. 2016 12:01 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44