Kjetil Braut Simonsen disputerer

Kjetil Braut Simonsen, doktorgradsstipendiat ved HL-senteret, vil fredag 16. september forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo. Avhandlingens tittel er «Nazifisering, kollaborasjon, motstand – en analyse av Politidepartementet og Forsyningsdepartementet (Næringsdepartementet), 25. september 1940 – 8. mai 1945». 

Kjetil Braut Simonsen

Forskningsarbeidet inngår i HL-senterets NFR-støttede DIMNO-prosjekt (Demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt).

Disputasen er åpen for alle, og finner sted kl. 12.30 i Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern. Simonsens prøveforelesning holdes samme sted kl. 10.15, og han snakker under oppgitt tema "Teoriutvikling og metodiske utfordringer i studiet av nasjonalsosialismen".

HL-senteret gratulerer Simonsen og ønsker alle interesserte velkommen.

Publisert 15. sep. 2016 12:29 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44