Invitasjon til bidrag: Konferansen "Jewish Cultural Heritage. Projects, Methods, Inspirations"

I samarbeid med POLIN Museum of the History of Polish Jews (Warszawa) inviterer HL-senteret til innsendelse av bidrag til den internasjonale konferansen "Jewish Cultural Heritage. Projects, Methods, Inspirations". Konferansen arrangeres 8.-10. juni 2016 i Warszawa, Polen, frist for levering av bidrag er 31. mars 2016.

Fra 2013 og frem til april 2017 inngår fem norske institusjoner – HL-senteret, Jødisk museum i Oslo og Trondheim, Det Europeiske Wergelandsenteret og Falstadsenteret – i et samarbeid med POLIN Museum of the History of Polish Jews i Warszawa om prosjektet «Jewish Cultural Heritage». Samarbeidet inkluderer en rekke delprosjekter. Les mer om samarbeidet

Den internasjonale konferansen "Jewish Cultural Heritage. Projects, Methods, Inspirations" gjennomføres 8.-10. juni 2016 i Warszawa. Den retter seg mot formidlere, aktivister og forskere som arbeider med jødisk kulturarv. Under konferansen vil temaer og spørsmål knyttet til jødisk kulturarv belyses: For og av hvem bevares og tolkes jødisk kulturarv? Hvilken rolle spiller lokalsamfunn og samfunn i diaspora i utviklingen av jødisk kulturell arv? Hvordan synliggjøres jødisk kulturarv i opplæringsaktiviteter, kunstneriske og kulturelle programmer? Hvordan plasseres den i bredere historiske og samtidige diskurser? Disse spørsmålene er blant temaene som ses nærmere på gjennom spesifikke prosjekter og initiativer under konferansen. 

 

Mer informasjon, registrering og program på POLIN-museets nettsider: 

http://www.polin.pl/en/news/2016/06/08/conference-jewish-cultural-heritage-projects-methods

Publisert 29. feb. 2016 13:50 - Sist endret 25. okt. 2018 20:48