HL-senteret med medieanalyse av antisemittisme i Norge

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD, har gitt HL-senteret oppdraget med å kartlegge hvorvidt og hvordan antisemittisme kommer til uttrykk i ulike norske medier, herunder sosiale medier, kommentarfelt og nettsteder i perioden 2005 – 2015. Funnene vil supplere det som allerede finnes av forskning på antisemittisme, og vil være en del av bakgrunnsmaterialet i forbindelse med regjeringens handlingsplan mot antisemittisme som skal lanseres i oktober 2016.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har gitt HL-senteret oppdraget med å kartlegge antisemittisme i norske medier. Foto: Torbjørn Tandberg/KMD. 

-Vi er glade for at KMD har tatt initiativ til en slik analyse, og svært fornøyde med at vi fikk oppdraget, sier Guri Hjeltnes, direktør ved HL-senteret. HL-senteret sto bak den store befolkningsundersøkelsen om antisemittisme i 2012, og har fått oppdraget med å utføre en tilsvarende undersøkelse som skal være klar i desember 2017.

– HL-senteret besitter en betydelig kompetanse når det gjelder kunnskap om og studier av antisemittisme. I forbindelse med dette oppdraget vil vi også samarbeide med Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, sier Hjeltnes.

Analysen vil blant annet ta utgangspunkt i hvilke konkrete nyhetssaker og debatter som aktiverer eller gir grobunn for antisemittiske forestillinger, og hvor utbredte slike uttrykk var i tidsperioden 2005-2015. Hovedfunnene i HL-senterets holdningsundersøkelse fra 2012 og den kvalitative studien av jøders erfaringer med antisemittisme fra 2014 peker i retning av flere relevante kontekster og debatter som kan antas å være triggerpunkter for antisemittisme i mediene. Ett relevant spørsmål er for eksempel om eskaleringer i den israelsk-palestinske konflikten fungerer som et bakteppe for økt forekomst av antisemittisme også i ulike medier.

Medieanalysen skal overleveres Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1. oktober 2016.

Publisert 8. apr. 2016 09:32 - Sist endret 8. apr. 2016 10:18