Forskerstilling lyses ut ved HL-senteret

Det lyses nå ut et engasjement på to år som forsker og forfatter på prosjektet «Den økonomiske likvidasjonen av jødiske formuer». Forskeren som engasjeres skal skrive en overordnet historisk framstilling av hele den økonomiske likvidasjonen, og også følge utviklingen inn i etterkrigstiden, fram til og med restitusjonsoppgjøret.

En sentral basis er NOU 1997:22 Inndragning av jødisk eiendom i Norge under den 2. verdenskrig.

Søknadsfrist: 31. mai.

Se hele utlysningsteksten og søk stillingen.

Publisert 2. mai 2016 15:05 - Sist endret 6. feb. 2020 11:34