Høstpremiere for foredragsserien "Krig, okkupasjon og oppgjør"

Denne helgen innledes fjerde semester av forelesningsrekken om andre verdenskrig i Universitetets Gamle festsal. Foredragene arrangeres i et samarbeid mellom UiO og HL-senteret, og i 2016 er tittelen «Krig, okkupasjon og oppgjør».

Tyske soldater marsjerer nedover Karl Johans gate i Oslo, 9. april 1945.

Først ute i høst, 24. september, er Guri Hjeltnes, historiker, forfatter og HL-senterets direktør, som snakker om krigsseilerne i krig og etterkrigstid basert på hennes bøker «Sjømann – lang vakt» og «Krigsseiler – krig, hjemkomst, oppgjør». Historien om sjøfolkene på handelsflåten utgjorde Norges viktigste bidrag til de alliertes sier, skriver Hjeltnes i sine bøker.

Deretter vil Anette Homlong Storeide, førsteamanuensis ved NTNU, den 12. november snakke om "Å holde hjulene i gang", og den vanskelige grensen mellom å holde produksjon og sysselsetting oppe på den ene side, og uakseptabel kollaborasjon med okkupasjonsmakten på den andre. Hennes fokus er spesielt på oppbyggingen av lettmetallindustrien som skulle bidra inn i den tyske flyproduksjonen.

Foredragstemaet 26. november er "Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust". Birgit H. Rimstad, sosionom og historiker, har skrevet bok om de individuelle opplevelsene til dem som overlevde Holocaust ved å flykte fra Norge, og hvordan de opplevde tiden i eksil og livet etter fredsslutningen, i skyggen av Holocaust.

Forelesningsserien avsluttes lørdag 3. desember med HL-senterets seniorforsker Terje Emberland, som vil presentere ny forskning og perspektiver under tittelen "Jøder og "kunstige jøder"".

Alle foredragene kan følges direkte eller sees i opptak på HL-senterets hjemmesider: www.hlsenteret.no


Opptak av foredraget

Publisert 22. sep. 2016 11:21 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44