Engasjerte deltakere på HL-senterets rom-konferanse

HL-senteret arrangerte torsdag 22. september en internasjonal konferanse om minoriteten rom og grensekontroll. Forskere fra hele Europa bidro til en frisk diskusjon om forskjellene og likheten i behandlingen av rom i de ulike landene. Et engasjert publikum bidro til både å skape interessante diskusjoner og til å korrigere forskernes boklærdom.

Professor Michael Stewart holdt seminarets hovedinnlegg. Han er sosialantropolog med bakgrunn fra London School of Economics og har arbeidet med rom i Ungarn og Romania de siste tredve årene.

De skandinaviske forskerne var spesielt opptatt av de strenge skandinaviske lovene som forbød minoriteten innreise i Skandinavia. På det europeiske kontinentet var politikken derimot mer todelt, i den tyske modellen og den franske. Forskjellen på disse var at tyskerne var mer opptatt av rase, mens franskmennene diskriminerte på grunnlag av "nomadisk livsstil".  

Konferansen var den første av to, og ble arrangert i samarbeid med Universitetet i Bolzano og CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique) i Paris. Neste år vil forskerne møtes ved Universitet i Bolzano, og videreutvikle presentasjonene med sikte på å publisere dem i en antologi.

 

 

 

Publisert 23. sep. 2016 11:08 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44