Ekko: Hvorfor kom norske lærere bedre fra krigen enn det norske politiet?

Og hva gjorde dem i stand til å yte mer effektiv motstand enn politiet? Dette var spørsmål Øystein Hetland og Nicola Karcher fra HL-senteret ga noen svar på i NRK Ekko 13. desember.

Verdisyn, organisering og ulikt press fra nazistisk hold ble løftet fram som viktige forklaringer. Samtidig ble det vist til at bildet innen politiet er blandet, med eksempler på både fanatiske nazister og ivrige motstandsmenn i politiets rekker.

Hør intervjuet i NRKs Ekko her.

Publisert 14. des. 2016 15:44 - Sist endret 6. feb. 2020 11:34