Disse sju skal konkurrere om å designe Villa Grandes tilbygg

Siden slutten av oktober har Statsbyggs utvelgelseskomite arbeidet med å plukke ut arkitektkontorene som skal delta i plan- og designkonferansen for å tegne Villa Grandes tilbygg. Nå er de utvalgte sju klare.

Villa Grande.

Det nye bygget skal blant annet romme utstillinger som belyser minoriteters stilling og posisjon i det norske samfunn, en del av senterets mandat som vanskelig lar seg løse uten et tilbygg. - Dette er en stor dag for Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, HL-senteret, fordi vi nå er et skritt nærmere å kunne oppfylle denne delen av mandatet på en god måte, sier Guri Hjeltnes, HL-senterets direktør.

- De valgte arkitektkontorene er en god kombinasjon av norske, utenlandske, små og store, og vi er svært spente på hvordan de ser for seg at Villa Grandes tilbygg skal se ut, sier Hjeltnes.

Det var 64 godkjente søknader som ble vurdert av Utvelgelseskomiteen, og Hjeltnes synes det er flott at det blant de utvalgte, veletablerte firmaene også er et nyetablert.

 

De sju kontorene som skal delta i konkurransen er:

  • ALA Architects
  • Carl Viggo Hølmebakk
  • DRDH Architects + Dyvik Kahlen Architects
  • Jarmund/Vigsnæs
  • Jensen og Skodvin
  • Snøhetta
  • Transborder (nyetablert)
Tilbygget er tenkt lokalisert i retning Villa Grandes p-plass.

Om konkurransen:

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) ga tidligere i år Statsbygg i oppdrag å planlegge et tilbygg til Villa Grande. Med utgangspunkt i oppdraget har Statsbygg gjennomført en begrenset plan- og designkonkurranse for arkitekter. Ved fristens utløp var det innlevert 64 godkjente søknader, og sju av disse er altså nå plukket ut til å delta i konkurransen.

Utvelgelseskomiteen har bestått av Anne Mette Raaholt fra Statsbygg, Per Suul, sivilarkitekt MNAL, partner Lund Hagem Arkitekter (oppnevnt av NAL) og Georg Broch, administrativ leder HL-senteret.

Etter planen vil vinneren av konkurransen bli offentliggjort i februar/mars 2017.

Les hva Statsbygg skriver om konkurransen.

   

Publisert 24. nov. 2016 10:48 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44