Disputas: «Jøden» som antitesen til norsk identitet

Lars Lien, formidler ved HL-senteret, disputerer fredag 19. februar for graden philosophiae doctor (ph.d.) med avhandlingen "...Pressen kan kun skrive ondt om jøderne". Jøden som kulturell konstruksjon i norsk dags- og vittighetspresse 1905-1925.

Lars Lien ved HL-senteret.

Et av Liens hovedfunn er at antisemittiske forestillinger ikke hovedsakelig kom frem i marginale miljøer som antatt tidligere, men at «jøden» ble koblet til sentrale stridsspørsmål i Norge også i den alminnelige partipolitiske dagspressen og satiren. Dette gjaldt spesielt i debatter om interessekonflikter mellom by og land, industrialisering versus jordbruk, konsesjonsstriden, jobbetid og klassekamp.

Tittelen på prøveforelesningen er: "Modernitetsteorier som overordnet perspektiv i historiske studier av rasisme. Styrker og svakheter."

Bedømmelseskomiteen har bestått av professor emerita Ann-Katrin Hatje, Umeå universitet (førsteopponent), universitetslektor Lars M. Andersson, Uppsala universitet (andreopponent), og professor Knut Kjeldstadli, Universitetet i Oslo (administrator). Disputasen blir ledet av professor Christopher Prescott, Universitetet i Oslo.

Prøveforelesningen finner sted 19. februar kl. 10.15 i Gamle festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate. 

Publisert 18. feb. 2016 17:25 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44