Benjaminprisen 2015 utdelt til Sjøvegan videregående skole

-Vi har alle et ansvar og må gjøre alt vi kan for at historien om Benjamin ikke gjentar seg. Det ansvaret har skolen og Salangen-samfunnet tatt på stort alvor, sa fungerende kunnskapsminister Elisabeth Aspaker da hun i dag delte ut Benjaminprisen 2015 til Salangen videregående skole i Troms.

Statsråd Aspaker (t.v.) overrekker Benjaminprisen til rektor Kjell Arne Giske. Elevrådsrepresentant Ismat Khan og elevrådsleder Torunn Paulsen er fornøyde tilskuere.

Kunnskap og utdanning er nøkkelen

En fullsatt skolekantine med 460 elever, ansatte og inviterte overvar dagens seremoni. – Skolen er en særdeles viktig møteplass der unge mennesker kan bli kjent med hverandres tradisjon, kultur og religion, sa rektor Kjell Arne Giske i forbindelse med prisutdelingen. Han fremhevet også at kunnskap og utdanning er nøkkelen til å fremme gjensidig respekt og bekjempe negative holdninger og adferd. Statsråd Aspaker la i sin tale også vekt på at skolen er blitt en viktig og synlig veiviser i kampen mot rasisme og diskriminering.

 

Juryens begrunnelse

Juryens leder, Guri Hjeltnes, redegjorde for juryens begrunnelse og trakk frem skolens langvarige arbeid med Sjøveganmodellen. Den baserer seg på tanken at ungdom skal omgås ungdom på tvers av potensielle skillelinjer, og der også majoritetens holdninger til det samiske står sentralt. -Reell elevmedvirkning og deltakelse er i fokus på Sjøvegan skole, som huser både nyankomne flyktninger i grunnopplæringen og elever i ordinær videregående opplæring, sa Hjeltnes.

 

Hva er Benjaminprisen?

Benjaminprisen deles hvert år ut til en barne-, ungdoms- eller videregående skole som utmerker seg for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering. Prisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen som ble drept da han var 15 år gammel, 26. januar 2001, av erklærte nynazister. En vinnerskole skal arbeide grundig og langsiktig med temaene, skal involvere alle skolens aktører og være synlig både i skolen og i lokalmiljøet.

Benjaminprisens jury har bestått av Marit Hermansen (lærer og Benjamin Hermansens mor) og representanter fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, Antirasistisk senter, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Elevorganisasjonen og Sametinget. Guri Hjeltnes, direktør for Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) har ledet juryens arbeid. HL-senteret er fast sekretariat for Benjaminprisen.

Publisert 25. jan. 2016 14:24 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44