"Ikke bare Quisling - norsk fascisme før Nasjonal Samling".

Forskere fra HL-senteret har siden 2013 undervist bachelor- og masterstudenter ved UiO i norsk krigs- og okkupasjonshistorie med særlig vekt på Holocaust. Undervisningen og veiledning av studenter er del av en fem års avtale med Universitetet i Oslo. I forbindelse med oppstarten av kurset produserte HL-senterets seniorforsker Terje Emberland en liten film, «Ikke bare Quisling - Norsk fascisme før Nasjonal Samling», som nå nærmer seg 10 000 visninger på Youtube.

Terje Emberland, seniorforsker ved HL-senteret.

- Dette viser jo at det er en stor interesse for forskningsfeltene HL-senteret arbeider med, sier Terje Emberland. Han ga høsten 2015 ut boken «Da fascismen kom til Norge. Den nasjonale legions vekst og fall, 1927 - 1928». Denne bevegelsen omtales også i filmen.

– HL-senteret er svært glade for det gode samarbeidet med historikermiljøet ved UiO, og for den store tilstrømmingen til kurset, sier direktør Guri Hjeltnes. Kurset kalt «Et lite land i verdenskrigen: Norge 1939-1945» har raskt etablert seg som et av de mest populære blant studentene på HF, og 42 studenter tok eksamen høsten 2015.

 

Her kan du se «Ikke bare Quisling – norsk fascisme før Nasjonal Samling».

Publisert 20. apr. 2016 09:00 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44