- En bredspektret handlingsplan

Søndag la regjeringen fram sin Handlingsplan mot antisemittisme 2016-2020. Planen inneholder en rekke tiltak for både å kartlegge og forebygge antisemittisme i Norge. - Det er veldig fint at det er en bredspektret plan, der både forskning, undervisning og kartlegging inngår, sier Guri Hjeltnes, direktør ved HL-senteret.

- En registrering av hatkriminalitet er noe mange har ønsket lenge, og det er også viktig at regjeringen vil gjennomføre en holdnings-undersøkelse hvert femte år, slik HL-senteret anbefalte i vår holdningsundersøkelse fra 2012. Vi setter også stor pris på regjeringens satsing på forskning og at de vil fortsette med Dembra. 

Det er Kommunal- og moderniserings-departementet som har utformet handlings-planen, men hele seks departementer har vært involvert i arbeidet.

Publisert 5. okt. 2016 15:34 - Sist endret 6. feb. 2020 11:34