Godt seminar om norske mediers omtale av minoriteter

Norsk Pressehistorisk Forening og HL-senteret arrangerte 21. september et seminar om norske mediers dekning av minoriteter fra begynnelsen av forrige århundre og frem til vår egen tid. Foran et lydhørt publikum av journalister, representanter for ulike minoritetsgrupper og andre interesserte, ble det dokumentert at norske medier ofte har bidratt til å fremme stereotypier.

Margaretha E, Van Ees snakket om medienes omtale av muslimske kvinner. Foto: HL-senteret

Blant foredragsholderne var Margaretha E. Van Ees fra universitet i Oslo. Hun har nettopp disputert for en doktorgrad om hvordan kvinner i Norge og Nederland med muslimsk bakgrunn har reagert i møtet med medienes varierende fremstilling av dem som gruppe. Perioden hun har konsentrert seg om er fra 1975 til 2010. Ifølge UiO er dette den første inngående studien av hvordan en minoritetsgruppe har framstilt seg selv i møte med stereotypier over en lengre periode. Under seminaret snakket hun blant annet om hvordan storsamfunnet stadig oftere debatterer frigjøring av muslimske kvinner, mens kvinnene selv har blitt mer opptatt av å bryte fordommer. Dette gjelder både religiøse og sekulære kvinner.

Flere av foredragsholderne hadde også innlegg som tok for seg ulike perspektiver rundt omtalen av jøder, men det ble også sett nærmere på hvordan tatere/romanifolk og samer har blitt beskrevet. Til slutt fortalte Rune Ottosen ved HiOA om sin gjennomgang av de mer enn 60 000 twittermeldingene som ble postet 22. juli 2011. Hans utgangspunkt var omtalen av muslimer, og en av hans observasjoner var at generaliserende tweeter med hatefullt innhold raskt ble møtt av motstemmer.

Bidragene fra seminaret er planlagt publisert i et eget temanummer av Pressehistorisk tidsskrift.

Publisert 25. sep. 2015 15:06 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44