Stortingskomité på HL-senteret

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget var tirsdag formiddag på besøk på HL-senteret. En meget interessert gruppe ble vist rundt på området av direktør Guri Hjeltnes, før ulike avdelingsledere på senteret presenterte institusjonens virksomhetsområder.

Fornøyd stortingskomité på HL-besøk. Direktør Guri Hjeltnes, foran på huk, tok gjestene også en runde rundt Villa Grande.

Denne komiteen er meget relevant for HL-senterets virksomhet og det er derfor viktig at politikerne kan holdes oppdatert om det som foregår av forskning, undervisning, dokumentasjoen og andre relevante områder. Direktør Guri Hjeltnes understreket hvilket trykk det er på HL-senteret rundt Holocaustforskning, folkemord, diskrimineringsprosjekter, demokratiutvikling og undervisning for skoleelever.
I tillegg presenterte Peder Nustad, leder av undervisningsavdelingen, hvordan man legger opp relevant undervisning for rundt 8000 skoleelever hvert år og hvilke planer man har fremover for demokratiprogrammet Dembra. HL-senterets seniorforskere Terje Emberland og Øivind Kopperud redegjorde for forskningsprosjektene rundt antisemittisme, fiendebilder og ekstremisme. Det var en meget engasjert komite som var på besøk og i etterkant var det stor spørrelyst blant representantene.
 

Publisert 14. apr. 2015 13:58 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44