Ståle Eskeland er død

Ståle Eskeland, professor emeritus ved Universitet i Oslo og mangeårig styremedlem på HL-senteret, døde 2. juledag. - Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at Ståle Eskeland har gått bort, sier Rolf Golombek, styreleder ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, HL-senteret.

Ståle Eskeland

-Ved HL-senteret fikk vi gjennom mange år nyte godt av hans store engasjement. Hans interesse strakte seg fra historiske og dagsaktuelle temaer innenfor senterets arbeidsområder, til den daglige driften og senterets akademiske virksomhet. Det offentlige Norge har mistet en viktig og uredd stemme, og HL-senteret har mistet en engasjert venn og et klartenkt styremedlem.

Publisert 28. des. 2015 13:47 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44