Siste Dembrasamling for skolene Eknes og Runni

I mars avholdt Dembra siste teamsamling for Eknes og Runni ungdomsskole på Vika konferansesenter i Oslo. Skolene deltok i den avsluttende runden med sine team. Skolenes inspirerende plan- og prosjektarbeid ble lagt frem, og teamene kommenterte og hjalp hverandre fremover i sitt videre arbeid mot antisemittisme, rasisme og diskriminering.

Rektor Anne M. Horsrud ved Eknes skole mottar Dembras kursbevis fra prosjektleder Peder Nustad.

Den avsluttende runden var et godt eksempel på hvordan skolene kan anvende Dembra-prinsippene ulikt, og hvordan Dembra kan tilpasses skolens egen hverdag og behov. Runni ungdomsskole har innledet et imponerende planrevideringsarbeid for å inkorporere demokratisk beredskap i sitt årshjul. Eknes ungdomsskole startet med et annet utgangspunkt og brukte erfaringer, kunnskap og bevisstgjøring fra Dembras skolesamlinger, til å videreutvikle allerede eksisterende prosjekter.

Basert på sine skoleundersøkelser valgte Runni å fokusere på holdningsendringer knyttet til likestilling og seksualitet, samt å utvikle et nettvettkurs der 9.trinns elever skal undervise de yngre elevene i 8. klasse. Runni ser for seg at kritisk tenkning, et sentralt prinsipp i Dembra, skal inn i dette arbeidet. Det ble viktig for Runni å plante Dembra-tankegangen inn i skolens utviklingsarbeid,og skolen startet derfor et langsiktig planarbeid. Flere lærere uttalte at motivasjonen kom da de fant relevansen i sitt eget undervisningsfag, samt muligheten for å skape trygge arenaer for skolens elever.

Eknes skole hadde i lengere tid jobbet med å implementere vurdering for læring (VFL) i sin praksis. Dembra utvidet deres perspektiv på VFL, samt at skolens fremtidige prosjekt om psykisk helse styrkes gjennom Dembra-arbeid knyttet til den mangfoldige skolen. Mangfoldsbegrepet fikk i denne sammenheng en ny dimensjon. I sitt videre arbeid ønsker Eknes å benytte Dembras prinsipper i utformingen av skolens identitet og kultur. Det er et mål at prinsippene blir en del av forventet praksis blant skolens personale.

Skolene uttrykte et ønske og en målsetting om å videreføre arbeidet fremover. Dembra avsluttes med dette for skoleåret 2014/2015. Det arbeides for å igangsette Dembra for 2015/2016. Det er et mål at Dembra skal kunne iverksettes på et nasjonalt plan, og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har nylig uttalt at Dembra i 2016 vil videreføres og utvides til skoler utenfor Osloregionen

Publisert 16. mars 2015 09:45 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44