Samuel Steinmann i samtale med skoleklasser

I anledning Holocaustdagen møtte to skoleklasser Samuel Steinmann, den eneste gjenlevende av de norske jødene som ble deportert til Auschwitz. Samtalen tok utgangspunkt i spørsmål elevene har formulert, sammen med spørsmål som var sendt inn fra skoler andre steder i landet. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltok også i samtalen.

Publisert 10. mars 2015 13:15 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44