Samarbeid om romkultur

Informasjon og kunnskap om roms kultur i Romania er begrenset. Den rumenske organisasjonen Romano Butiq og HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) søker med dette prosjektet å øke kunnskapsnivået om roms kultur og historie. Dette skal gjøres gjennom opprettelsen av et dokumentasjonssenter som vil bidra med objektiv og kvalitativ informasjon for å redusere fordommer og stereotypier. Prosjektet er støttet gjennom norske EØS-midler.

HL-senteret har rik erfaring med et tilsvarende prosjekt etter etableringen og oppbygningen av sin egen dokumentasjonsvirksomhet. De rumenske medarbeidere i prosjektet – Mihaela Zatreanu, Valentin Ioan Negoi og Adrian Schiop – får i disse dager både grundig orientering om HL-senterets virksomhet og dokumentasjonsavdelingens historie.  Sammen skal det utarbeides en plan for Romano Butiqs dokumentasjonsarbeid.  I første omgang deles  erfaringer med samlingsoppbygging, arkivarbeid, referansearbeid og flere av prosjektene man har gjennomført.  HL-senteret skal videre bistå med ordningen av boksamlingen og arkivet etter Nicolae Gheorghe, en fremtredende romsk intellektuell og menneskerettighetsaktivist,  og en utstilling knyttet til denne samlingen.

 

Publisert 17. mars 2015 15:58 - Sist endret 19. mai 2015 09:39