Arkivet etter Ruth Maier innlemmet i Norges dokumentarv

HL-senterets arkiv etter Ruth Maier er innlemmet i Norges dokumentarv. Dokumentarven er den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register, som er et av flere UNESCO-programmer for synliggjøring og bevaring av verdens kulturarv. Memory of the World omfatter registre på både internasjonalt, regionalt og nasjonalt nivå. Kulturrådet leder komiteen for Norges dokumentarv, og har ansvaret for innlemmelsen av nye dokumenter og arkiver i det nasjonale registeret. 

- Arkivet etter Ruth Maier har fått sin fortjente plass i nasjonens kollektive minne.

HL-senteret har lenge vært opptatt av å formidle innholdet i dette arkivet og historien om Ruth Maier til våre besøkende. Innlemmelsen i Norges dokumentarv betyr også en annerkjennelse for oss som arkivinstitusjon og vi ser på det som en stor ære at vi har blitt funnet verdige til å forvalte denne viktige delen av dokumentarven, sier Ewa Mork, leder av HL-senterets dokumentasjonsavdeling. Hun legger til at avdelingen er opptatt av å ta være på dokumentene på en profesjonell måte, og at man i tillegg ønsker at innholdet formidles til størst mulig publikum.

Ruth Maier var en østerriksk jødisk kvinne, født i Wien 10. november 1920. I slutten av januar 1939 kom hun som flyktning til Norge grunnet innlemmelsen av Østerrike i det nazistiske Tyskland. Maier var en av de 532 jødene som ble deportert fra Norge med Donau 26. november 1942, og ble drept i Auschwitz ved ankomst 1. desember. Hun etterlot seg blant annet dagbøker fra årene 1933-42 og brevkorrespondanse som hun førte med søsteren under krigen. Disse dokumentene utgjør i dag Arkivet etter Ruth Maier 1933-42 ved HL-senterets arkivsamling.

For mer informasjon om arkivet: http://www.hlsenteret.no/bibliotek/arkivet-etter-ruth-maier-1933-42.html

Informasjon fra Kulturrådet / Norges dokumentararv:

www.kulturradet.no/vis-mowartikkel/-/noregs-dokumentarv-oppforinger-2014 <http://www.kulturradet.no/vis-mowartikkel/-/noregs-dokumentarv-oppforinger-2014

Fornøyde HL-ansatte feirer at Ruth Maiers dagbøker er innlemmet i Norges dokumentarv.
Fra venstre Jan Brustad, biblioteksmedarbeider, HL-senterets direktør Guri Hjeltnes og
leder av dokumentsjonsavdelingen, Ewa Mork.

Publisert 1. des. 2014 14:19 - Sist endret 6. feb. 2020 11:36