Nyttårshilsen fra HL-senterets direktør

Kjære venner av HL-senteret.

Et aktivt år ligger bak oss. Ved årets slutt vil jeg gjerne takke de mange som har funnet veien til Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, HL-senteret, og Villa Grande. HL-senteret er heldige som har mange besøkende og trofaste venner som følger senterets virksomhet

De ansatte ved HL-senteret har i 2015 utført en helhjertet innsats over et vidt felt innen forskning, formidling og dokumentasjon. Takket være dem er det blitt arrangert konferanser og fagseminarer over et bredt felt, fra folkemordet på armenerne og massakren i Srebrenica, til diskriminering og medienes dekning av minoriteter, bare for å nevne noen. Senteret har åpnet utstillinger i tilknytning til to av konferansene, fra Armenia og Srebrenica, og sammen med Bente Kahan Foundation kunne HL-senteret i høst vise en unik kunstutstilling laget av polske og norske kunstnere rundt jiddish språk og kultur, «Yidish far alle – jiddish for alle».

På tampen av året besluttet Norges forskningsråd at det nye Senter for forskning på høyreekstremisme tilfalt Universitet i Oslo, i samarbeid med flere fagmiljøer: Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Fredsforskningsinstituttet (PRIO), Politihøgskolen, Forsvarets forskningsinstitutt og HL-senteret. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen begrunner opprettelsen av senteret blant annet med at forskning og forebygging er viktig for å sikre grunnleggende verdier som demokrati, menneskerettigheter og trygghet. HL-senteret vil bidra til det nye ekstremismesenteret med formidlingskompetanse via vår undervisningsavdeling, og seniorforskere fra HL-senteret vil bidra med historiske og samtidsorienterte perspektiver på høyreekstremisme, knyttet til rasisme, fiendebildekonstruksjoner og konspirasjonsteorier.

HL-senteret fikk også et annet viktig oppdrag i 2015 - senteret skal stå for utviklingen av den nye befolkningsundersøkelsen om antisemittisme i Norge, som både omfatter en holdningsundersøkelse sammenliknbar med den som ble presentert i 2012, og en ny undersøkelse om minoriteters holdninger. Den nye undersøkelsen skal foreligge i desember 2017.

Ukentlig besøkes HL-senteret av skoleklasser fra ungdomstrinnet og videregående skole, og en rekke høyere utdanningsinstitusjoner har i 2015 kommet til HL-senteret for å delta i ulike pedagogiske opplegg, forelesninger og omvisninger i utstillingene. HL-senteret tilbyr lærerkurs og har prosjektledelsen for DEMBRA, Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme. Dette er  et kursopplegg som støtter skolene i deres arbeid med forebygging av antisemittisme og rasisme, radikalisering og udemokratiske holdninger. Kurset tar utgangspunkt i skolens egne erfaringer, og gir konkrete metodiske verktøy for lærere og skoleledere til bruk i skolens hverdag.

HL-senteret har hatt over 60 ulike åpne arrangementer i Villa Grandes lokaler, fra boklanseringer til diskusjoner og intervjuer, åpen dag og Kulturnatt, til søndagsforedrag og konserter. Sammen med Universitetet i Oslo har HL-senteret hatt en åpen foredragsserie i Gamle Festsal i Oslo sentrum, «Et ufritt Norge», 70 år etter frigjøringen. Flere tusen mennesker har kommet til disse åpne arrangementene, og HL-senteret vil benytte anledningen til å takke et aktivt og engasjert publikum. Programmet for 2016 er nå fastlagt og inneholder et bredt tilbudt til det interesserte publikum.

Vi ønsker alle våre venner hjertelig velkomne tilbake i det nye året.

Et riktig godt nytt år!

 

Med vennlig hilsen

Guri Hjeltnes

Direktør 

Publisert 22. des. 2015 19:47 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44