Ny styreleder ved HL-senteret

Rolf Golombek ble tirsdag 16. juni valgt til ny leder av HL-senterets styre. Han etterfølger styrets nestleder, Tordis Borchgrevink, som har fungert i stillingen etter at styreleder Annelise Høegh døde i  mars i år. Golombek er  dr. polit og seniorforsker ved Frischsenteret. Han er oppnevnt til HL-styret av Det Mosaiske Trossamfund i Oslo.

Rolf Golombek er HL-senterets nye styreleder

HL-senterets styre består nå av Rolf Golombek (leder), Tordis  Borchgrevink (nestleder),  Ida Børresen, Ståle Eskeland, Øivind Kopperud, John Arne Moen, Bente Sandvig, Chava Savosnik, og Arne Johan Vetlesen.

Det er Universitetet i Oslo (UiO) som oppnevner styrets åtte styremedlemmer og deres personlige varamedlemmer. Oppnevnelsene skjer etter forslag fra Det Mosaiske Trossamfund i Oslo, Det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og UiO. I tillegg velger de ansatte ved HL-senteret et medlem og vara. Styret oppnevnes for en periode på tre år. Det er styret selv som velger leder og nestleder.

Publisert 17. juni 2015 11:25 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44