Ny konferanserapport: Etnisk diskriminering og rasisme

I mai i år arrangerte HL-senteret, på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, en konferanse om diskriminering av etniske og religiøse minoriteter i Norge. Nå foreligger rapporten som blant annet anbefaler at det utarbeides planer for forskning på diskriminering og hatkriminalitet, at slike hendelser registreres samt at det utarbeides planer for kunnskapsformidling og kompetanseheving i offentlige virksomheter.

Les hele rapporten her.

 

 

Publisert 3. nov. 2015 14:32 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44