Nytt senter for forskning på høyreekstremisme

Norges forskningsråd kunngjorde mandag at det nye Senter for forskning på høyreekstremisme tilfaller Universitet i Oslo, i samarbeid med flere fagmiljøer, deriblant HL-senteret. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen begrunner opprettelsen av senteret blant annet med at forskning og forebygging er viktig for å sikre grunnleggende verdier som demokrati, menneskerettigheter og trygghet.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Regjeringen

–Norge har sterke forskningsmiljøer innen ekstremisme. HL-senteret er glad for å være med på UiO-laget som nå samler de fremste på ett sted og under èn koordinerende ledelse, sier Guri Hjeltnes, direktør ved HL-senteret. – Vi vil bidra med formidlingskompetanse via vår undervisningsavdeling, og seniorforskere fra HL-senteret vil bidra med historiske og samtidsorienterte perspektiver på høyreekstremisme, knyttet til rasisme, fiendebilde-konstruksjoner og konspirasjonsteorier.

HL-senteret har gjennom en årrekke bygget opp kompetanse på høyreekstremisme gjennom forskning på minoriteter og fordomsproduksjon, på antisemittisk-, nazistisk- og fascistisk ideologi, og gjerningsmannsforskning knyttet til Holocaust.

Senter for forskning på høyreekstremisme vil ledes av professor Tore Bjørgo, og inkluderer for øvrig forskere fra UiO, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Fredsforskningsinstituttet (PRIO), Politihøgskolen, Forsvarets forskningsinstitutt og altså HL-senteret.  Det vil også bli samarbeid med sterke internasjonale partnere.

Det var tre søkere som i oktober 2015 søkte Norges forskningsråd om å få etablere senteret: et fagmiljø rundt Universitetet i Bergen, ett rundt Høgskolen i Oslo og Akershus og NIBR, og altså søknaden som gikk inn, fra UiO og fem andre fagmiljøer.

 

Les mer på Kunnskapsdepartementets hjemmesider.

Publisert 23. nov. 2015 16:11 - Sist endret 26. okt. 2018 01:52