Tematisering av nazismen og Holocaust - lærerkurs på HL-senteret

Nylig ble det arrangert lærerkurs på HL-senteret om nazismen og Holocaust i litteraturen. Deltakerne kom fra skoler over hele landet. 

Norsk- og historielærere fra videregående skole på lærerkurs om nazisme og Holocaust i litteraturen.

Kurset, som ble arrangert 16. og 17. november, belyste hvordan Holocaust blir tematisert i forskjellige sjangre som skjønnlitteratur, sakprosa, tegneserier og norsk presse. Blant foredragsholderne var Ragnhild Reinton som blant annet gjennom en analyse av den franske forfatteren Marguerite Duras' film Hiroshima mon amour berørte temaet erfaringer, traumer og minnekrise. Det siste betegner en tilstand der opplevelser ikke lenger er tilgjengelige som meddelbar erfaring, og dette er også et tema som Ikke minst den tysk-jødiske filosofen Walter Benjamin har arbeidet med. 

Jakob Lothe holdt et innlegg der han belyste viktigheten av tidsvitnefortellinger fra Holocaust. Han brukte som eksempel at vi i Norge mangler kvinnelige, jødiske tidsvitner, fordi ingen av dem overlevde krigen.

Terje Emberland viste hvordan fascismen, gjennom motiver som revolusjonsangst, konspirasjonsteorier og jødebolsjevismen som fiendebilde, ble en del av norsk kriminallitteratur i mellomkrigstiden og under andre verdenskrig. 

Avslutningsvis diskuterte Frode Lerum Boasson sider ved Knut Hamsuns forfatterskap med kursdeltakerne. Han mente at Knut Hamsun ikke kan leses løsrevet fra sine politiske holdninger, men må leses historisk for å analysere forfatterskapets modernitetskritikk og nazistiske ideologi.  

Våren 2016 vil det bli arrangert to nye lærerkrus med samme tematikk.

 

Publisert 18. nov. 2015 16:14 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44