Konferanse om etnisk diskriminering og rasisme

HL-senteret arrangerer på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet en dagskonferanse om diskriminering av etniske og religiøse minoriteter, med fokus på samtidige og historiske perspektiver.

Tid og sted: 5. mai 2015, HL-senteret, Huk Aveny 56.

Når og hvor skjer diskriminering i dagens samfunn, og hvordan kan vi gjøre noe med det? Hvordan kan vi bruke kunnskap som har kommet fram om diskriminering historisk sett til å forebygge diskriminering og rasistiske holdninger i dag? Hvilke metoder har vi for dokumentering av diskriminering i Norge, hvilke virkemidler brukes i andre land, og hvordan kan Norge lære av andre?

Dette er utgangspunktet for konferansen, som åpner med et fokus på diskriminering i et samtidig og historisk perspektiv. Nyere forskning viser at diskriminering skjer, men at ulike grupper møter ulike former for diskriminering. Flere minoritetsgrupper har erfaringer med den norske statens historiske diskrimineringspolitikk, noe som påvirker deres forhold til norske myndigheter i dag. Konferansens andre del vil fokusere på arbeidet med dokumentasjon – overvåking og rapportering – av diskriminering og rasisme. Hvordan dokumenteres diskriminering i dagens Norge, hvilke virkemidler brukes i andre land, og hvordan kan Norge lære av andre?

Målsetningen med konferansen er å legge til rette for erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling. Konferansen skal videre resultere i en rapport med anbefalinger til myndighetenes arbeid på feltet.

Statsråd Solveig Horne åpner konferansen. Blant innlederne er Arnfinn Midtbøen (Institutt for samfunnsforskning), Pia Lane (Universitetet i Oslo), Lars Lien (HL-senteret), Natalina Jansen (Norske roms historie), Romani-/taterutvalget, Muniba Ahmad (student og samfunnsdebattant), Hatbrottsgruppen (Stockholmspolisen), Eero Olli (Likestillings- og diskrimineringsombudet) og Anita Rathore (Organisasjon mot offentlig diskriminering).

Konferansen, inkludert lunsj, er gratis. Program publiseres i løpet av april.

Påmeldingsfrist: søndag 3. mai 2015.

 

Påmeldingsskjema:

 

Publisert 8. apr. 2015 12:02 - Sist endret 8. mai 2015 13:03