Invitasjon til bidrag: Medienes dekning av etniske og religiøse minoriteter i Norden

Norsk Pressehistorisk forening og HL-senteret planlegger en felles konferanse og inviterer til innsendelse av bidrag. Tematikken må være knyttet til dekningen av etniske og religiøse minoriteter i nordiske medier, sett i et historisk perspektiv.

Konferansen vil bli arrangert på HL-senteret 21. september 2015 - og bidragene vil bli trykket i et spesialnummer av Pressehistorisk tidsskrift og bør være skrevet på svensk, dansk eller norsk. Forslag til tittel med sammendrag sendes innen 1. juli 2015 til leder Nils E. Øy i Norsk Pressehistorisk forening eller til direktør Guri Hjeltnes, HL- senteret.

 

 

Publisert 21. apr. 2015 10:14 - Sist endret 22. apr. 2015 12:08