Internasjonal konferanse om Srebrenica

Temaet for konferansen, som ble avholdt på HL-senteret den 25. september, var Srebrenica-massakren i 1995 og dens etterspill. Ledende internasjonale forskere på feltet presenterte et bredt spekter av temaer, og berørte juridisk terminologi, kartlegging av ofre, overgrep som ble begått, folkemordfornektelse og forsoning. 

Fra venstre Anton Weiss-Wendt, Helge Brunborg, Ewa Elwira Klonowski, Marko Attila Hoare og Christian Nielsen.

Hovedinnlegget til Marko Attila Hoare fra Kingston University i England, viste hvordan den juridiske terminologien «folkemord», som har blitt anvendt på Srebrenica, har konsekvenser for forståelsen av krigen som helhet.

Videre fikk de rundt 30 konferansedeltakerne et unikt innblikk i Jugoslaviadomstolens grundige kartlegging av antall ofre, og det krevende og fortsatt pågående arbeidet med å identifisere ofre i massegraver.

Andre innlegg fokuserte på krigens forløp og overgrep: Rollen til paramilitære grupper, seksuell vold og forekomsten av drap i bosniakrigen. Til slutt reiste konferansen viktige spørsmål rundt gruppers offeridentitet, ulike gruppers syn på Jugoslaviadomstolen og forsoning, og fornektelse av folkemord.

HL-senterets forskere Anton Weiss-Wendt og Ellen Stensrud var konferansens moderatorer.

Her finner du konferanseprogrammet og navn på innlederne.

Publisert 2. okt. 2015 14:26 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44