Ian Buruma om "jødeparagrafen": Good people, bad judgements.

Ian Buruma, forfatteren bak den kritikerroste boken «Europa år null», besøkte Oslo i vår. Under oppholdet fikk han også en omvisning på HL-senterets utstilling "Veien til Paragrafen", om paragraf 2 i den norske Grunnloven av 1814. Basert på utstillingen har han nå skrevet en kommentarartikkel på det anerkjente nettstedet Project-Syndicate. 

Burumas utgangspunkt er at Grunnloven var et oppsiktsvekkende opplyst og progressivt dokument, skrevet av «… learned scholars, steeped in history, law, and philosophy.» Samtidig valgte de å inkludere en paragraf bygget på forutsetningen om at visse grupper, gjennom sin tro og bakgrunn, innehar karaktertrekk så skadelige for samfunnet at de må møtes med helt egne sanksjoner.

Les Ian Burumas artikkel

-Buruma gjør utstillingen dagsaktuell ved å trekke inn innslaget av projiseringer og generaliseringer i vår tids kamp mot ekstremisme og terror, sier kurator Håkon Harket, som viste Buruma rundt på HL-senterets utstilling.

Kommentarens tittel, «Good people, bad judgements», spiller nettopp på de illiberale virkemidlene enkelte politikere også i dag er villige til å bruke for å beskytte samfunnet, eller "det heles vel" som det het på Eidsvoll. -Da som nå ut fra angivelig anstendige motiver og med en tilsynelatende liberal begrunnelse, sier Harket.

Utstillingen "Veien til paragrafen", som ble laget i forbindelse med grunnlovsjubileet i fjor, er åpen for publikum ut oktober 2015.

 

Om Ian Buruma

Om Project-Syndicate

Publisert 16. juli 2015 19:53 - Sist endret 20. apr. 2022 15:33