Hvem vinner Benjaminprisen 2015?

Benjaminprisen deles ut til en skole som jobber aktivt mot rasisme og diskriminering. Prisen er på 100 000 kroner og overrekkes av kunnskapsministeren. Alle kan foreslå en skole de mener utmerker seg i arbeidet på dette feltet.

26. januar 2001 ble 15 år gamle Benjamin Hermansen drept av erklærte nynazister på Holmlia. For å minnes dette rasistisk motiverte drapet og for å motarbeide rasistiske og diskriminerende holdninger i skolen, ble det stiftet en pris som premierer skoler som arbeider langsiktig og på en inspirerende måte mot rasisme og diskriminering.

Benjaminprisen deles ut hvert år, og vinneren blir valgt ut av en jury som vurderer skolenes arbeid. - Vi vet at mange skoler jobber aktivt mot diskriminering og rasisme, sier jurymedlem, Kristoffer Hansen. Han håper mange vil sende inn forslag innen fristen 1. oktober. Alle kan foreslå skoler, og elever, foreldre, naboer, lærere eller rektorer har tidligere meldt inn kandidater. Hansen, som er leder i Elevorganisasjonen, påpeker at elever i dag er opptatte av at alle skal inkluderes. Da er det viktig at vi ser til de skolene som arbeider med slike problemstillinger på en god måte.

-Benjaminprisen er meningsfull for skolene og elevene. Det er en målsetting for utdelingen at godt antirasistisk arbeid og inkluderende praksis blir trukket frem i lyset, og at skolene dermed kan inspirere hverandre, sier Elise Christensen ved HL-senterets undervisningsavdeling. De er sekretariat for prisen.

Fjorårets vinner
- Skolen får prisen for sitt solide og langvarige arbeid mot rasisme og diskriminering, het det i juryens begrunnelse i januar, da prisen ble tildelt Uranienborg skole i Oslo. I tillegg berømmet juryen skolens systematiske arbeid som inkluderer elever, lærere og ledelsen. 

Om Benjaminprisen

Benjaminprisen ble først utdelt i 2002, og er oppkalt etter Benjamin Hermansen som ble offer for et drap med erklært rasistisk motiv i 2001. Alle skoler som foreslås, blir bedt om å sende inn utfyllende dokumentasjon om arbeidet sitt. På grunnlag av dette velger sekretariatet ut fem skoler som legges fram for juryen. Årets jury består av Marit Hermansen (lærer og Benjamins mor), og representanter fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, Antirasistisk senter, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnskolen, Elevorganisasjonen, Sametinget og HL-senteret. HL-senterets undervisningsavdeling er sekretariat for prisen. I tillegg til 100 000 kroner får vinneren et diplom og en miniatyr av minnesmerket over Benjamin Hermansen.

For å vinne Benjaminprisen må skolens arbeid være langsiktig og godt forankret, involvere alle skolens aktører og være synlig i lokalmiljøet. Konkrete tiltak og nyskapende metodikk som kan være inspirasjon for andre skoler vil også telle med i vurderingen

Benjaminprisen har en ny hjemmeside hvor man finner informasjon om prisen, og kriteriene for tildelingen. Her finnes det også et enkelt skjema for å melde inn kandidater.

Publisert 24. sep. 2015 16:58 - Sist endret 24. mars 2022 11:59