HL-senteret innledet på ekstremisme-konferanse

Forskningsrådet arrangerte den 18. juni en  konferanse og innspillsdugnad om forskning på ekstremisme og terrorisme. Formålet med konferansen var å få innspill til hvilken forskning samfunnet  trenger for å forebygge ekstremisme og hindre terrorisme. 

Foto: Shutterstock

Blant de inviterte foredragsholderne var HL-senterets direktør Guri Hjeltnes, som blant annet tok for seg forebygging av ekstremisme gjennom kunnskap og undervisning, og mytedannelsers historiske rolle i utviklingen av fiendebilder. Her kan du lese foredraget i sin helhet

Publisert 26. juni 2015 11:33 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44