Fortellerdagen om Villa Grande ble en suksess

Mer enn 30 personer, de fleste med personlige minner fra Villa Grande, fant veien til HL-senterets Fortellerdag den 21. mai. – Det er veldig hyggelig at så mange kom. Dette gir viktige innspill til den kommende boken om Villa Grandes historie, sier Bodil Stenseth, forfatter og historiker

HL-senterets direktør Guri Hjeltnes ønsket forsamlingen velkommen. Etter et hyggelig måltid, der bordpraten vitnet om at mange nå traff hverandre igjen for første gang på mange år, fortalte Stenseth om bokprosjektet. Hun la vekt på at mye rundt Villa Grande er veldokumentert, men at det er perioder av byggets snart 100 år gamle historie som har mangelfulle kilder. Hun ønsket seg også de personlige beretningene.

Etter Stenseths orientering ble så de fremmøtte invitert, en og en, til å dele sine fortellinger med en av HL-senterets fem intervjuere. De tok notater som vil danne grunnlag for noe av Stenseths videre kildearbeid. -Det var mange fine møter og samtaler, og flere av de fremmøtte kommer jeg til å ville ha utdypende møter med, forteller Stenseth. – Det var også spennende at mange hadde med seg private foto som gir gode øyeblikksbilder fra historien.

Boken planlegges utgitt i 2017, i tilknytning til Villa Grandes 100 årsjubileum. De som ikke hadde anledning til å delta på Fortellerdagen, men har minner, bilder eller annet knyttet til Villa Grande, er hjertelig velkomne til å kontakte Bodil Stenseth på telefon 22842125, eller e-post bodil.stenseth@hlsenteret.no

 

Publisert 22. mai 2015 14:34 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44