Benjaminprisen 2014 utdelt

Uranienborg skole fikk Benjaminprisen 2014
. - Arbeidet som ansatte, elever og foreldre på Uranienborg skole legger ned i kampen mot rasisme og antisemittisme er imponerende, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen da han delte ut Benjaminprisen mandag formiddag. Statsråden håper andre skoler henter erfaring fra den jobben «Urra» gjør. 

Fra venstre: Rektor Uranienborg skole Randi Tallaksen, ordfører Fabian Stang, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, elevrådsleder Astrid Rose Hegnar og juryleder Einar Ove Standal fra Utdanningsforbundet.

Over 500 spente elever fra Uranienborg skole fylte universitetets aula, og mange bidro med sang og taler da skolen mottok Benjaminprisen. - Elevene må inkluderes aktivt i arbeidet mot rasisme. Det er deres skolehverdag og uten deres gode tips, kan arbeidet aldri bli like bra, sa rektor Randi Elisabeth Tallaksen i forbindelse med prisutdelingen.
 Juryleder Einar Ove Standal understreket viktigheten av at godt arbeid mot rasisme begynner med å endre negative holdninger i majoritetssamfunnet. I juryens begrunnelse heter det at Uranienborg utmerker seg med å kontinuerlig stille spørsmål om hvordan man får et godt miljø på skolen, og stadig søke nye metoder og kunnskap for å finne gode svar.

Standal understreker at det var tett mellom de sterkeste kandidatene til Benjaminprisen i 2014. - Løkenåsen og Kjølberg er skoler juryen diskuterte, som begge kan vise til omfattende og langvarig innsats mot rasisme og diskriminering. Disse skolene bør også være stolte av hva de har fått til på feltet, sa han. 
 


 Benjaminprisen deles hvert år ut til en barne-, ungdoms- eller videregående skole som utmerker seg for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering. Prisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen som ble drept da han var 15 år gammel, 26. januar 2001, av erklærte nynazister. En vinnerskole skal arbeide grundig og langsiktig med temaene, skal involvere alle skolens aktører og være synlig både i skolen og i lokalmiljøet.

Benjaminprisens jury har bestått av Marit Hermansen (lærer og Benjamin Hermansens mor) og representanter fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, Antirasistisk senter, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Elevorganisasjonen og Sametinget. Einar Ove Standal (Utdanningsforbundet) har i år ledet juryens arbeid. HL-senteret er fast sekretariat for Benjaminprisen.

Les juryens begrunnelse her

Les mer om Benjaminprisen her 

Publisert 10. mars 2015 13:12 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44