2015 - Side 2

Publisert 26. juni 2015 11:33

Forskningsrådet arrangerte den 18. juni en  konferanse og innspillsdugnad om forskning på ekstremisme og terrorisme. Formålet med konferansen var å få innspill til hvilken forskning samfunnet  trenger for å forebygge ekstremisme og hindre terrorisme. 

Publisert 17. juni 2015 11:25

Rolf Golombek ble tirsdag 16. juni valgt til ny leder av HL-senterets styre. Han etterfølger styrets nestleder, Tordis Borchgrevink, som har fungert i stillingen etter at styreleder Annelise Høegh døde i  mars i år. Golombek er  dr. polit og seniorforsker ved Frischsenteret. Han er oppnevnt til HL-styret av Det Mosaiske Trossamfund i Oslo.

Publisert 29. mai 2015 12:44

«Kjenn din by», i samarbeid med HL-senteret, inviterte 26. mai til besøk på Villa Grande. I det kjølige vårværet tok omkring 90 fremmøtte del i omvisningen, som inkluderte så vel eiendommen som selve huset.

Publisert 27. mai 2015 15:50

Siden 2010 har Jødisk Museum i Oslo organisert leggingen av 236 snublestener – minnestener for personer som ble ofre for nazismen under andre verdenskrig. I år, 70 år etter frigjøringen, legges det flere stener i Norge enn noe tidligere år.

Publisert 26. mai 2015 11:53

Fra og med 1. juni til og med 30. september er det følgende åpningstider på HL-senteret: Senteret er åpent for publikum alle dager fra kl. 10.00 til kl. 18.00.

Publisert 22. mai 2015 14:34

Mer enn 30 personer, de fleste med personlige minner fra Villa Grande, fant veien til HL-senterets Fortellerdag den 21. mai. – Det er veldig hyggelig at så mange kom. Dette gir viktige innspill til den kommende boken om Villa Grandes historie, sier Bodil Stenseth, forfatter og historiker

Publisert 20. mai 2015 14:59

Stein Bjørnbekk er ansatt som informasjonsleder ved Holocaust-senteret. Han har bakgrunn som kommunikasjonssjef for Det Kongelige Selskap for Norges Vel, presseansvarlig i Siemens-konsernet i Norge  og informasjonsansvarlig i CARE. Bjørnbekk er utdannet  cand.mag. fra Universitet i Oslo, med fagkretsen statsvitenskap, historie og kunsthistorie.   

Publisert 2. mai 2015 08:21

Samuel Steinmann døde fredag kveld, 91 år gammel, etter kort tids sykdom. Han var den siste gjenlevende av de jødene som ble deportert fra Norge under andre verdenskrig.

Publisert 16. apr. 2015 17:52

Oslo kommunes årlige arrangement ”Turist i egen by” søndag 12. april førte til fullt hus på HL-senteret. Med kommunens gratisbilletter strømmet rundt 500 mennesker til Villa Grande i løpet av dagen. Fra 10.00 til 17.00 ble de besøkende vist rundt i utstillingen av HL-senterets mange guider, de fikk se de fredede rommene – og det bar også ned de 17 trinnene til bunkeren fra krigens dager. 

Publisert 14. apr. 2015 13:58

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget var tirsdag formiddag på besøk på HL-senteret. En meget interessert gruppe ble vist rundt på området av direktør Guri Hjeltnes, før ulike avdelingsledere på senteret presenterte institusjonens virksomhetsområder.

Publisert 8. apr. 2015 12:02

HL-senteret arrangerer på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet en dagskonferanse om diskriminering av etniske og religiøse minoriteter, med fokus på samtidige og historiske perspektiver.

Tid og sted: 5. mai 2015, HL-senteret, Huk Aveny 56.

Publisert 28. mars 2015 12:12

 

HL-senterets styreleder Annelise Høegh døde fredag kveld, 27. mars, 66 år gammel. Høegh har vært medlem av styret på HL-senteret fra 2010, og satt nå inne i sin andre periode. Hun ble foreslått som medlem av HL-senterets styre av Det Mosaiske Trossamfund i Oslo. Høegh har vært meget ivrig som styreleder på HL-senteret, og hun har med entusiasme fulgt aktivitetene og utviklingen som har funnet sted.

Publisert 17. mars 2015 15:58

Informasjon og kunnskap om roms kultur i Romania er begrenset. Den rumenske organisasjonen Romano Butiq og HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) søker med dette prosjektet å øke kunnskapsnivået om roms kultur og historie. Dette skal gjøres gjennom opprettelsen av et dokumentasjonssenter som vil bidra med objektiv og kvalitativ informasjon for å redusere fordommer og stereotypier. Prosjektet er støttet gjennom norske EØS-midler.

Publisert 16. mars 2015 09:45

I mars avholdt Dembra siste teamsamling for Eknes og Runni ungdomsskole på Vika konferansesenter i Oslo. Skolene deltok i den avsluttende runden med sine team. Skolenes inspirerende plan- og prosjektarbeid ble lagt frem, og teamene kommenterte og hjalp hverandre fremover i sitt videre arbeid mot antisemittisme, rasisme og diskriminering.

Publisert 10. mars 2015 13:15

I anledning Holocaustdagen møtte to skoleklasser Samuel Steinmann, den eneste gjenlevende av de norske jødene som ble deportert til Auschwitz. Samtalen tok utgangspunkt i spørsmål elevene har formulert, sammen med spørsmål som var sendt inn fra skoler andre steder i landet. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltok også i samtalen.

Publisert 10. mars 2015 13:13

- Dagens markering er dessverre mer aktuell enn på lenge, med flere angrep på den jødiske minoriteten i Europa, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner under markeringen av den internasjonale Holocaustdagen på Akershuskaia tirsdag. Det er i år 70 år siden fangene i konsentrasjons- og utryddelsesleiren Auschwitz-Birkenau ble satt fri. Sanner deltok i markeringen sammen med blant andre Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit, Samuel Steimann, ambassadører, statsråder, Oslos ordfører og en rekke andre. Holocaustdagen i Oslo arrangeres av HL-senteret.

Publisert 10. mars 2015 13:12

Uranienborg skole fikk Benjaminprisen 2014 . - Arbeidet som ansatte, elever og foreldre på Uranienborg skole legger ned i kampen mot rasisme og antisemittisme er imponerende, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen da han delte ut Benjaminprisen mandag formiddag. Statsråden håper andre skoler henter erfaring fra den jobben «Urra» gjør. 

Publisert 10. mars 2015 13:11

Holocaustdagen markerte i år også at det er 70 år siden frigjøringen og åpningen av leirene Auschwitz-Birkenau. "Og du skal fortelle dine barn" har jøder sagt til hverandre i noen tusen år. Her kan du lese appellene fra Det Mosaiske Trossamfund, de funksjonshemmede, rom, de politiske fangene, LLH, tatere og romanifolket, og Knut Olav Åmås' tale i Fanehallen etterpå, som han kalte "Mørke midt på dagen".

Publisert 12. feb. 2015 12:12

HL-senterets rapport  "Å bli dem kvit".  Utviklingen av en "sigøynerpolitikk" og utryddelsen av norske rom er tilgjengelig nedenfor. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og HL-senteret har utredet hva som skjedde med norske rom før, under og etter andre verdenskrig. 

 

Publisert 1. des. 2014 14:19

HL-senterets arkiv etter Ruth Maier er innlemmet i Norges dokumentarv. Dokumentarven er den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register, som er et av flere UNESCO-programmer for synliggjøring og bevaring av verdens kulturarv. Memory of the World omfatter registre på både internasjonalt, regionalt og nasjonalt nivå. Kulturrådet leder komiteen for Norges dokumentarv, og har ansvaret for innlemmelsen av nye dokumenter og arkiver i det nasjonale registeret.