73 år siden massearrestasjonen av jødiske menn

Den 26 oktober 1942 gikk det ut arrestordre på  norske jødiske menn over 15 år . Samme dag ble de fleste av dem som ble arrestert ført til Berg fangeleir utenfor Tønsberg. På 73-årsdagen for interneringen deltok mer enn 40 mennesker på et minnearrangement i Berg og i Tønsberg, i regi av HL-senterets venneforening og HL-senteret.

Minnestedet ved Berg fangeleir.

Aktivt norsk politi

På bussturen fra Oslo til Berg holdt Øivind Kopperud, forsker ved HL-senteret, et foredrag der han tok for seg det norske politiets aktive rolle i planleggingen og gjennomføringen av arrestasjonene. Få timer etter at de ble tatt til fange var de på vei med tog til Berg. Der fikk de et brutalt møte med en leirledelse og fangevoktere som gjorde det de kunne for å bryte dem ned og frarøve dem all verdighet. Kalde, våte høstdager ble så brukt til å bygge leiren så å si fra grunnen av.

Deler av skinnegangen som brakte fangene til Berg er bevart.

Overlevde Auschwitz

I den eneste av disse brakkene som fremdeles står, holdt Ulla Nachstern dagens hovedtale. Hun er barnebarn av Moritz Nachstern som overlevde både Berg, Auschwitz og Sachsenhausen. I talen vekslet hun mellom de personlige beretningene til bestefaren og andre fanger, og det store bildet av den nazistiske utryddelsespolitikken.

Ulla Nachstern foran et lydhørt publikum.

Bestefaren Moritz Nachstern var utdannet typograf og ble forflyttet fra Auschwitz til Sachsenhausen. Her ble han tvunget til å være med på forfalskning av pundsedler, som etter planen skulle smugles inn i Storbritannia for å skape inflasjon og sammenbrudd i den britiske økonomien. Den spesielle historien om «Falskmynterne i Sachsenhausen» ble filmatisert i 2007.

Minnet ofrene

Etter foredraget var det omvisning i straffecellene som var plassert under brakken, og en gåtur langs Berg-stien der 13 informasjonstavler forteller om livet i fangeleiren. Det er også bevart en del av skinnegangen som brakte mennene til Berg den 26. oktober 1942. Dagen ble avsluttet i Tønsberg der lokalhistoriker Thomas Nilsen tok med gruppen til de 16 snublesteinene som markerer hvor Holocaust-ofrene bodde.  

Publisert 28. okt. 2015 14:10 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44