«Hva er rasisme?» kåret til en av årets beste bøker i 2015

Adresseavisen har kåret i 2015 «Hva er  rasisme?» til en av årets beste bøker. Boken er skrevet av Alexa Døving ved HL-senteret og Sindre Bangstad ved  Teologisk fakultet ved UiO, og inngår i Universitetsforlagets «Hva er»-serie.

Foto: Universitetsforlaget.

Alexa Døving sier at noe av bakgrunnen for boken er at rasisme har fått ny aktualitet de siste tiårene. Rasismen har fått nye former. Den biologisk funderte rasismen, som rangerer rasers verdi på bakgrunn av biologiske særtrekk eller egenskaper, ble sterkt diskreditert etter 2. verdenskrig og det finnes et sterkt folkelig engasjement mot rasisme som bygger på ideen om raser. 

– Når rasismen ikke viser til hudfarge, kan den være vanskeligere å gjenkjenne, og holdningsundersøkelser i vest-Europa viser at det sammenlignet med på 1980- og 1990-tallet er en klar økning i rasisme og hat rettet mot jøder, muslimer og rom. Boken er ment som et redskap for å gjenkjenne rasisme som fenomen, også når den rettes mot religiøse og etniske minoriteter, sier Døving.

Les boken og hør en podcast med Sindre Bangstad.

Publisert 2. des. 2015 20:46 - Sist endret 9. juni 2020 11:06