2015

Publisert 4. feb. 2016 13:43

Vårens program for arrangementer på HL-senteret er nå klart. Tradisjonen tro strekker dette seg fra foredrag og boklanseringer, til konserter, konferanser og lærerkurs. I tillegg fortsetter vi forelesningsserien med UiO i Gamle festsal, i år under vignetten «Krig, okkupasjon og oppgjør».

Portrett av Ståle Eskeland
Publisert 28. des. 2015 13:47

Ståle Eskeland, professor emeritus ved Universitet i Oslo og mangeårig styremedlem på HL-senteret, døde 2. juledag. - Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at Ståle Eskeland har gått bort, sier Rolf Golombek, styreleder ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, HL-senteret.

Publisert 22. des. 2015 19:47

Kjære venner av HL-senteret.

Et aktivt år ligger bak oss. Ved årets slutt vil jeg gjerne takke de mange som har funnet veien til Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, HL-senteret, og Villa Grande. HL-senteret er heldige som har mange besøkende og trofaste venner som følger senterets virksomhet

Publisert 18. des. 2015 14:24

I Flukt møter du nordmenn som alle har opplevd å være flyktninger.  Historiene er svært forskjellige, men har det til felles at dramatiske hendelser gjorde oppbrudd og flukt nødvendig. En av historiene handler om Herman Kahan, god venn av HL-senteret og medlem av HL-senterets venneforening.  Han vokste opp i den vesle byen Sighet i Romania. Den 6. mai 1944 begynte dødsvognene å rulle østover mot Auschwitz. 18 år gamle Herman og familien hans var om bord.

Publisert 17. des. 2015 16:13

I skarp konkurranse med skoler fra hele landet er Sjøvegan videregående skole i Troms tildelt Benjaminprisen 2015.  – Det antirasistiske arbeidet står sterkt i skolens innsats for å skape et inkluderende skolemiljø der alle elever skal få mulighet til medvirkning og deltakelse, sier juryleder Guri Hjeltnes, direktør ved HL-senteret.

Publisert 13. des. 2015 12:57

HL-senteret søker økonomiansvarlig med solid kompetanse innenfor økonomistyring og regnskapsføring. Stillingen er et treårig engasjement med blant annet ansvar for drift og videreutvikling av senterets økonomistyring, samt senterets regnskaps- og budsjettarbeid og økonomisk rapportering.

 

Publisert 23. nov. 2015 16:11

Norges forskningsråd kunngjorde mandag at det nye Senter for forskning på høyreekstremisme tilfaller Universitet i Oslo, i samarbeid med flere fagmiljøer, deriblant HL-senteret. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen begrunner opprettelsen av senteret blant annet med at forskning og forebygging er viktig for å sikre grunnleggende verdier som demokrati, menneskerettigheter og trygghet.

Publisert 16. nov. 2015 16:27

Antologien "Women in War. Examples from Norway and Beyond" lanseres på Litteraturhuset 19. november kl. 17.00. Boken, som er redigert av Kjersti Ericsson, henter eksempler fra Norge under 2.verdenskrig for å utforske hva som skjer med kvinner og kjønnsrelasjoner i krigstid. 

Publisert 3. nov. 2015 14:32

I mai i år arrangerte HL-senteret, på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, en konferanse om diskriminering av etniske og religiøse minoriteter i Norge. Nå foreligger rapporten som blant annet anbefaler at det utarbeides planer for forskning på diskriminering og hatkriminalitet, at slike hendelser registreres samt at det utarbeides planer for kunnskapsformidling og kompetanseheving i offentlige virksomheter.

Les hele rapporten her.

Publisert 28. okt. 2015 14:10

Den 26 oktober 1942 gikk det ut arrestordre på  norske jødiske menn over 15 år . Samme dag ble de fleste av dem som ble arrestert ført til Berg fangeleir utenfor Tønsberg. På 73-årsdagen for interneringen deltok mer enn 40 mennesker på et minnearrangement i Berg og i Tønsberg, i regi av HL-senterets venneforening og HL-senteret.

Publisert 19. okt. 2015 09:33

Filmen «Ninas barn» av Nina Grünfeld har lanseringsvisninger på Gimle kino denne uken. Den er basert på en bok skrevet av regissøren i samarbeid med Espen Holm, og handler om det jødiske barnehjemmet i Oslo under 2. verdenskrig, og om Nina Meyer som var bestyrerinne på hjemmet.

Publisert 16. okt. 2015 13:27

HL-senteret har fått ansvaret for å gjennomføre oppfølgerundersøkelsen til rapporten «Antisemittisme i Norge? Den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter», som kom i 2012. – Dette var den første undersøkelsen i sitt slag i Norge, og det er viktig at den nå følges opp, sier Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.

Publisert 2. okt. 2015 14:26

Temaet for konferansen, som ble avholdt på HL-senteret den 25. september, var Srebrenica-massakren i 1995 og dens etterspill. Ledende internasjonale forskere på feltet presenterte et bredt spekter av temaer, og berørte juridisk terminologi, kartlegging av ofre, overgrep som ble begått, folkemordfornektelse og forsoning. 

Publisert 25. sep. 2015 17:11

Terje Emberland, seniorforsker ved HL-senteret, kommer denne uken med sin nye bok «Da fascismen kom til Norge». I boken forteller han historien om Den nasjonale legion, Norges første fascistparti. Det hadde en kort, men i samtiden mye omtalt historie. Partiet ble grunnlagt i 1927 og gikk i oppløsning allerede i 1928, men rakk likevel å stille lister i Oslo til Stortingsvalget i 1927. 

Publisert 25. sep. 2015 15:06

Norsk Pressehistorisk Forening og HL-senteret arrangerte 21. september et seminar om norske mediers dekning av minoriteter fra begynnelsen av forrige århundre og frem til vår egen tid. Foran et lydhørt publikum av journalister, representanter for ulike minoritetsgrupper og andre interesserte, ble det dokumentert at norske medier ofte har bidratt til å fremme stereotypier.

Publisert 24. sep. 2015 16:58

Benjaminprisen deles ut til en skole som jobber aktivt mot rasisme og diskriminering. Prisen er på 100 000 kroner og overrekkes av kunnskapsministeren. Alle kan foreslå en skole de mener utmerker seg i arbeidet på dette feltet.

Publisert 11. sep. 2015 13:32

I kveld inviterer HL-senteret og Villa Grande til foredrag og omvisninger i forbindelse med Kulturnatt. Kulturnatt-arrangementene foregår i flere norske byer, og Trondheim har tatt et initiativ for å bruke kvelden til også å samle inn penger til syriske flyktninger. Dette støttes varmt av HL-senteret.

Publisert 11. sep. 2015 13:17

Situasjonen for flyktninger fra krigsherjede land er bekymringsfull og fordrer handling fra det internasjonale samfunnet. Det skriver ekspertene i International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) i en nylig publisert appell. 

Publisert 16. juli 2015 19:53

Ian Buruma, forfatteren bak den kritikerroste boken «Europa år null», besøkte Oslo i vår. Under oppholdet fikk han også en omvisning på HL-senterets utstilling "Veien til Paragrafen", om paragraf 2 i den norske Grunnloven av 1814. Basert på utstillingen har han nå skrevet en kommentarartikkel på det anerkjente nettstedet Project-Syndicate. 

Publisert 7. juli 2015 10:45

Anton Weiss-Wendt, seniorforsker ved HL-senteret, ble den 6. juli intervjuet av The New Books Network. Utgangspunktet for samtalen var hans to bøker «The Nazi Genocide of the Roma» og «Racial Science in Hitler's New Europe, 1939-1945».

Publisert 1. juli 2015 13:54

Kommunal- og moderniseringsdepartementet arrangerte den 29. juni et innspillsmøte som forberedelse til regjeringens kommende handlingsplan mot antisemittisme. Blant de inviterte var representanter fra relevante forskningsinstitusjoner, de mosaiske trossamfunnene i Norge, berørte personer og andre som har engasjert seg i den offentlige debatten.