WORKSHOP I WARSZAWA

I forbindelse med prosjektet Jewish Cultural Heritage har HL-senterets forskere Cora Alexa Døving og Vibeke Moe nylig gjennomført en studietur til det jødiske museet i Warszawa. Prosjektet er del av det bilaterale samarbeidet mellom Norge og Polen der HL-senteret er koordinator.

Her et glimt fra deler av utstillingen på det jødiske museet i Warszawa. (Foto: Vibeke Moe)

Forskerne fikk en inngående omvisning i den permanente utstillingen på museet - som har offisiell åpning i slutten av oktober dette år.

Døving og Moe var også med på et fagseminar med eksperter fra Universitetet i Warszawa og institusjoner i andre deler av Polen. Begge holdt hvert sitt faglige innlegg på seminaret og det var stor interesse for de virksomheter som drives i Norge gjennom HL-senteret.

- Vi har hatt stor faglig glede av vårt besøk, og vi tar med oss mange ideer og ny kunnskap tilbake til Norge og forskningen ved vårt eget senter, understreker Vibeke Moe. I samarbeid med forskere i Polen skal hun gjennomføre en intervjubasert studie om jødisk historie, kultur og erfaringer i de to landene. En samtidsorientert del av prosjektet vil vektlegge erfaringer med antisemittisme.

Prosjektet er treårig og skal vare til 2016. Det vil bli mange fremtidige utvekslinger mellom Norge og Polen i tilknytning til samarbeidet, som er finansiert gjennom EØS-midlene.

Som del av HL-senterets besøk i Warszawa inngikk også en omvisning i området hvor den tidligere Warszawa-ghettoen var lokalisert.

 

Les mer om det bilaterale samarbeidet.

 

Error: resource not found: /aktuelt/2014/warszawa/workshop
Publisert 28. mai 2014 15:35 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44