Hvordan ble paragraf 2 til? To-dagers markering på Eidsvoll og HL-senteret

To intense dager for HL-senteret er omme, med to store arrangementer og en ny utstilling knyttet til Grunnlovens paragraf 2 fra 1814. Søndag 4. mai deltok 112 mennesker på en hel dags markering på Eidsvoll, mandag 5. mai var det internasjonal konferanse og utstillingsåpning på HL-senteret.

Håkon Harket holder foredrag i Rikssalen på Eidsvoll søndag 4. mai. Foto: Edin Kadribegovic

Få av Grunnlovens paragrafer har vært så mye diskutert som paragraf 2, som i formuleringen fra 1814 erklærte: «Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.» HL-senteret har i 2014 flere bidrag til Grunnlovsjubileet, med dette som det største av våre arrangementer.

- Paragraf 2 er det liten grunn til å feire, sa direktør Guri Hjeltnes i sin velkomsttale i Rikssalen på Eidsvoll. - Det vi  skal markere og lære mer om, er ingen stolt del av norsk historie; den er en skamplett i Grunnloven og i vår historie.

I den enkle, nyrestaurerte Rikssalen holdt Håkon Harket et sterkt foredrag. Etter seks års graving i kildene presenterte Harket sine funn, om hvem som sa hva på Eidsvoll i 1814, hvordan de begrunnet eksklusjonsparagrafen og hvor de hentet tankegodset fra.

Les Håkon Harkets tale

De inviterte gjestene ble servert mat anno 1814 i Traktorstallen, senere var det fremføring med musikk og dans anno 1814. Dagen ble avsluttet med omvisning i Eidsvollsbygningen, som nå framstår i ny, fargerik drakt, etter det største restaureringsprosjektet i Skandinavia.

Rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo deltok på arrangementet søndag. Han skrev dette i sin blogg etterpå:

Rektors blogginnlegg

Program søndag 4. mai

Mandag arrangerte HL-senteret på Villa Grande en internasjonal konferanse. De inviterte foreleserne var Reinhard Rürup (Berlin), Iwan-Michelangelo D'Aprile (Potsdam), Henrik Edgren (Uppsala), Therkel Stræde (Odense), Frode Ulvund (Bergen) og Håkon Harket (Oslo). Professor II ved HL-senteret, Christhard Hoffmann, ledet konferansen, som drøftet eksklusjonsparagrafen i et europeisk perspektiv. Dagen ble avrundet med en paneldebatt ledet av Bjørn Bredal (København).

Samme dag åpnet også utstillingen "Veien til paragrafen" på HL-senteret. Utstillingen som viser originaler og kopier av tekster og kilder som ble eidsvollsmennenes vei til paragraf 2. Utstillingen ble åpnet av Utenriksdepartementets statssekretær Bård Glad Pedersen. Utstillingen er på både norsk og engelsk og vil stå ut 2014.

Statssekretærens tale

Program mandag 5. mai

 

Error: resource not found: /aktuelt/2014/veien-til-paragraf-2/paragrafen

 

 

Publisert 6. mai 2014 16:25 - Sist endret 26. okt. 2018 14:50