Ny bok: From Patriotic Memory to a Universalistic Narrative?

HL-senterets prosjekt “Demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt” har bidratt til en ny bok som setter minnet om krigen i Norge inn i en bredere europeisk kontekst og utvikling.

Bokens hovedargument er at måten vi ser på krigen har gått fra å være fokusert på nasjonen og nasjonale interesser til en situasjon hvor enkeltmennesker og mindre grupper har fått stadig større oppmerksomhet, og hvor synet på krigen og fokus på menneskerettigheter har gjensidig påvirket hverandre. Ofre for Holocaust har gått fra å være en del av nasjonens falne til å få erkjennelse som mål for en politikk spesifikt rettet mot enkeltgrupper i samfunnet. Samtidig har et fokus på enkeltindividet gitt større plass for individuell lidelse, også hos personer som i etterkrigstiden har blitt assosiert med den forhatte okkupanten.

Boken er gitt ut av Klartext Verlag, med støtte fra E.ON Stipendienfonds.

Redaktører: Arnd Bauerkämper, Odd-Bjørn Fure, Øystein Hetland og Robert Zimmermann.

Kapitteloversikt

Kjøp boken

Emneord: Ny publikasjon
Publisert 30. okt. 2014 13:28 - Sist endret 24. mars 2022 11:51